Zondag 11 maart: Schijnwerper op Jezus

03-03-2018

Het thema van de Geloofsontmoeting in De Klinker op zondag 11 maart is ‘De heilige Geest belicht Jezus’. Kapitein Aalt Fikse van het Leger des Heils zal de meditatie houden. Daarbij zal hij benadrukken, hoe we Jezus in het middelpunt van ons geloof moeten houden. Net als de heilige Geest, die als een schijnwerper altijd het licht laat vallen op Jezus. De liederen worden begeleid door Wim Rouw. Er is koffie en thee voor en na de dienst en tijdens de pauze. Er is dus veel gelegenheid om elkaar echt te ontmoeten. Ook de kinderen worden natuurlijk niet vergeten. Ieder is hartelijk welkom.
De Klinker bevindt zich aan de Stationsweg 95 in Wezep.

Aalt


Voor vragen en verdere informatie kunt u terecht bij Aalt Fikse, telefoon 06-51741725/038-3332171. E-mail:  aalt.fikse@legerdesheils.nl