Samen groeien

24-07-2018

In de tweewekelijkse geloofsontmoeting in De Klinker op zondag 29 juli zal voor het eerst luitenant Eric Kamperman voorgaan. Hij is sinds 24 juni de opvolger van kapitein Aalt Fikse als korpsofficier van het Leger des Heils in Kampen en in die functie als coördinator van De Klinker. Hij zal in zijn meditatie ingaan op de vraag wat liefde en waarheid betekenen voor het samen groeien als christenen. De liederen zullen begeleid worden door Johan Vreugdenhil. Behalve voor meditatie en zang is er ook veel ruimte voor de onderlinge ontmoeting.

Iedereen is welkom! Vanaf 16.30 uur is er koffie en thee voor allemaal en na afloop soep en broodjes. Zoals altijd begint de bijeenkomst zelf om 17.00 uur.