Perspectief voor slachtoffers mensenhandel ontbreekt

08-11-2018

Uit onderzoek van het Leger des Heils blijkt dat ongedocumenteerde slachtoffers van mensenhandel nauwelijks een nieuw leven kunnen opbouwen. Ze blijven kwetsbaar en in uitbuitingsituaties terechtkomen ook nadat ze uit de directe handen van hun handelaren zijn ontsnapt. Ze gaan van kwetsbaarheid naar kwetsbaarheid en perspectief  op een nieuw leven ontbreekt.

Lees verder: https://www.legerdesheils.nl/actueel/perspectief-voor-slachtoffers-mensenhandel-ontbreekt