Pasen maakt alles anders

11-04-2019

Op Eerste Paasdag zal de geloofsontmoeting in De Klinker uiteraard in het teken staan van dit feest van de opstanding. Door Pasen is alles anders geworden, want de dood had niet het laatste woord. De Bijbel zegt zelfs dat dezelfde kracht, waarmee Jezus uit de dood werd opgewekt, ook voor de mens beschikbaar is. Het thema van deze Paas-geloofsontmoeting is dan ook: ‘Wat betekent zijn opstandingskracht voor jou?’ Gerda van Ommen zal hierover en overdenking houden en natuurlijk wordt er veel gezongen. Met Pasen is daar alle aanleiding voor! De muzikale begeleiding is in handen van Willie Rouw.

Iedereen is welkom. Juist als je niet (meer) zo gewend bent om naar een een kerk te gaan. Pasen kan een mooie aanleiding zijn! Er is koffie en thee voor allemaal en na afloop soep en broodjes. Zoals altijd begint de ontmoeting om 17.00 uur met een inloop vanaf 16.30 uur.