Niets is te gek voor Jezus!

24-10-2019

Ook al komt de verhuizing van De Klinker naar De Wereldweide steeds dichterbij, op zondag 3 november vindt de tweewekelijkse Geloofsontmoeting van De Klinker nog plaats in De Samenhof in het gebouw van Weidebeek aan de Rozenbottel 1. Het thema van deze dienst is: ‘Niets is te gek voor Jezus!’ Centraal staat het verbazingwekkende verhaal over een gesprek van Jezus met een vrouw bij een waterput in het land Samaria. Jezus doorbreekt daarbij allerlei codes die pasten bij de joodse cultuur van die tijd. Gerda van Ommen zal hierover spreken en de betekenis van dit verhaal ‘vertalen’ naar nu. Hoe vast zitten wij mensen van nu aan allerlei vanzelfsprekendheden en tradities die Jezus wil doorbreken?

De tweewekelijkse Geloofsontmoetingen zijn laagdrempelige bijeenkomsten, waar mensen zich gemakkelijk thuis voelen. Mede omdat er zo veel en enthousiast wordt gezongen. De begeleiding door Willie Rouw zal zeker inspirerend werken.

Iedereen is welkom in deze bijeenkomst. Er is voor en na de dienst koffie en thee voor allemaal. Zoals altijd begint de ontmoeting om 17.00 uur met een inloop vanaf 16.30 uur.