Mij zien ze niet meer in de kerk!

30-08-2018

Het kan allerlei oorzaken hebben, waardoor mensen roepen: ’Míj zien ze niet meer in de kerk!’ Vaak heeft dat te maken met onplezierige ervaringen van allerlei aard. Maar in alle gevallen is er íets gebeurd waardoor de drempel van de kerk te hoog is geworden. En die wordt meestal alleen maar hoger. Maar niet altijd betekent dat dat mensen niet meer zouden willen geloven. En dat niet met anderen zouden willen delen.

De Klinker wil deze mensen aanmoedigen het toch weer eens te proberen … In De Klinker worden geen ‘kerkdiensten’ gehouden, maar ‘geloofsontmoetingen’. God en elkaar ontmoeten staan hierin centraal. Daarom is er halverwege een koffiepauze en na afloop een broodje en een kop soep. Er is ruimte voor inbreng, bijvoorbeeld door middel van een gebed of een geloofsgetuigenis. Er is opgewekte muziek en een aansprekende toespraak. De mensen van De Klinker vinden het heel belangrijk dat eenieder zich welkom voelt: ‘Het maakt niet uit wie je bent of wat je bent, je bent kostbaar en God is blij dat je komt’.

Op zondag 9 september staat de geloofsontmoeting onder leiding van Lt. Eric Kamperman van het Leger des Heils Kampen. De muzikale begeleiding komt van Wim Rouw. De aanvang is 17.00 uur. Vanaf 16.30 uur is er al koffie.