Majoor De Vree spreekt in De Klinker

26-10-2018

Op zondag 4 november a.s. gaat majoor Richard de Vree voor in de tweewekelijkse geloofsontmoeting in De Klinker. Majoor de Vree stond in diverse korpsen in Nederland en in 2016 kreeg hij de aanstelling als landelijk operationeel directeur van het Kerkgenootschap Leger des Heils. Hij maakt daardoor heel wat kilometers dwars door Nederland om 'in het veld' te kijken hoe het in de korpsen gaat. Hij leidt zondags regelmatig samenkomsten en houdt dan nu de meditatie in De Klinker.

De liederen worden muzikaal begeleid door het muziekkorps van het Leger des Heils in Kampen. Vanaf 16.30 uur is er koffie en thee voor allemaal en na afloop soep en broodjes. Er is voortaan geen pauze. Zoals altijd begint de bijeenkomst zelf om 17.00 uur. Iedereen is hartelijk welkom in gebouw De Klinker aan de Stationsweg 95 in Wezep.