Jezus zoekt ezels

15-03-2018

Op palmzondag, 25 maart, zal ‘s middags om 17.00 uur weer de tweewekelijkse geloofsontmoeting zijn in De Klinker. Er wordt veel gezongen met begeleiding van Wim Rouw. Rob Barzilay zal spreken over het thema ‘Jezus zoekt ezels’ n.a.v. het verhaal over de intocht van Jezus in Jeruzalem. Waarom zat Jezus daarbij eigenlijk op een ezel? En wat betekent dat voor ons? Iedereen is welkom in deze ontspannen bijeenkomst. Er is koffie en thee voor allemaal en na afloop soep en broodjes. Voor de kinderen is er de Kid’s Corner!

Voor vragen en verdere informatie kunt u terecht bij Aalt Fikse, telefoon 06-51741725/038-3332171. E-mail:  aalt.fikse@legerdesheils.nl