Inzegening missionair werker Wim Rouw

27-02-2020

Rouw
Fotobron: Dick van der Veen (Huis aan Huis)

De eerstvolgende Geloofsontrmoeting op 8 maart zal een markering zijn van een nieuwe fase in de geschiedenis van De Klinker. Dan zal Wim Rouw samen met zijn vrouw Willie ingezegend worden als missionair werker voor 'Geloven in de buurt' in Wezep. Dat zal gebeuren door regio-officier Elzo Edens van dit nieuwe landelijke onderdeel van het Leger des Heils. Hij houdt een meditatie over het thema 'Iedereen heeft wat' n.a.v. de gelijkenis van de talenten. Het muziekkorps van het Leger des Heils begeleidt de liederen.

De Geloofsontmoetingen van De Klinker blijven bedoeld voor mensen die de stap naar een kerk te groot vinden. De ervaring van velen is, dat ze zich er snel thuis voelen. Alles gaat er informeel aan toe, ook het zingen. Daar staat het muziekkorps garant voor! U bent hartelijk welkom.

Er is voor iedereen voor en na de dienst koffie en thee. Zoals altijd begint de ontmoeting om 17.00 uur met een inloop vanaf 16.30 uur. Na afloop is er soep met broodjes!