Ik zie jou wel zitten

11-10-2018

Op zondag 21 oktober a.s. is in de tweewekelijkse geloofsontmoeting. Envoy Ellen Steenbergen de spreekster. Zij zal het hebben over het thema “Ik zie jou wel zitten”. Het verhaal erachter is de bijzondere ontmoeting tussen Jezus en de impopulaire corrupte Zacheüs, die liever niet gezien wilde worden. De liederen worden muzikaal begeleid door Willie Rouw. Iedereen is hartelijk welkom! Vanaf 16.30 uur is er koffie en thee voor allemaal en na afloop soep en broodjes. Zoals altijd begint de bijeenkomst zelf om 17.00 uur.