Geloofsontmoetingen tijdelijk in Samenhof

27-09-2019

Omdat het klaarmaken van de Wereldweide met het oog op de komst van De Klinker nog wat tijd vraagt, zullen de Klinker-geloofsontmoetingen tijdelijk worden gehouden in De Samenhof, onderdeel van De Weidebeek - met dank aan Viattence. Zondag 6 oktober is daar dan ook de eerstvolgende Geloofsontmoeting met als spreker kapitein Eric Kamperman van het Leger des Heils in Kampen. Hij heeft het over het thema ‘Samen in de naam van Jezus’: wat kunnen we in de huidige tijd van individualisme leren van de vroegste kerk?

De tweewekelijkse Geloofsontmoetingen zijn laagdrempelige bijeenkomsten, waar mensen zich gemakkelijk thuis voelen. Mede omdat er zo veel en enthousiast wordt gezongen. Wim Rouw begeleidt ook deze keer de liederen. 

Iedereen is welkom in deze bijeenkomst. Er is voor en na de dienst koffie en thee voor allemaal. Zoals altijd begint de ontmoeting om 17.00 uur met een inloop vanaf 16.30 uur.

Wanneer De Klinker heropent in de Wereldweide aan de Clematisstraat/Klimopstraat is nog niet concreet te zeggen. Dat zal tijdig worden bekendgemaakt.