De geest of de letter?

01-03-2019

Geest van de wet

In onze maatschappij wordt vaak gediscussieerd in hoeverre een wet naar de letter of naar de geest moet worden bekeken. Sommigen nemen het liever niet zo nauw en zitten meer aan de kant van de geest en anderen zeggen eerder: ‘Het staat er en dus is het zo!’ Ook in het christelijk geloof is er sprake van wetten en speelt ook die vraag, hoe je die moet zien. In de tweewekelijkse geloofsontmoeting in De Klinker gaat op zondag 10 maart a.s. luitenant Eric Kamperman van het Leger des Heils op dit onderwerp in. Het thema van zijn toespraak geeft al iets aan: ’Leven naar de Geest van de wet’. Hij gaat daarbij uit van de manier waarop Jezus met de wetten uit zijn tijd omging.

Iedereen is welkom. Juist als je niet (meer) zo gewend bent om naar een een kerk te gaan. Er is koffie en thee voor allemaal en na afloop soep en broodjes. Zoals altijd begint de ontmoeting om 17.00 uur met een inloop vanaf 16.30 uur.