Collecte Leger des Heils voor Klinker levert bijna 2800 euro op 23 december 2016

25-12-2016

Op de foto: Kapitein Aalt Fikse (korpsofficier), Maria Pelleboer en Henk Meijer (collectecoördinatoren Wezep)

De collecte van het Leger des Heils in Wezep heeft 2778,44 euro opgebracht. Zo’n 35 collectanten hebben zich tijdens de collecteweek ingezet onder coördinatie van Maria Pelleboer en Henk Meijer. De opbrengst is aanzienlijk hoger dan vorig jaar. Dat zal ongetwijfeld te maken hebben met het feit dat de collecte deze keer bestemd is voor het nieuwe ontmoetingscentrum ‘De Klinker’ in het eigen dorp. Hiermee kunnen weer heel wat koppen koffie en thee worden geserveerd en lunches worden aangeboden.

Bovendien worden er nog steeds noodzakelijke aanpassingen aangebracht in en aan het pand. De Wezepers weten De Klinker steeds meer te vinden. Kom ook eens langs. Het is er altijd gezellig.

Meer info vindt u op www.facebook.com/klinkerwezep.