Bijzondere zangavond met koor Leger des Heils

05-03-2017

Op zaterdagavond 11 maart a.s. treedt in de Morgenster de Amsterdam Staff Songsters op. Dit is het landelijke koor van het Leger des Heils bestaande uit heilssoldaten uit heel Nederland. Ook zal Arnold van Laar uit Kampen enkele liederen zingen. Deze avond, die georganiseerd is voor en door ontmoetingscentrum De Klinker, begint om 19.30 uur.

De naam Amsterdam Staff Songsters is de officiële benaming van dit toonaangevende koor en stamt uit de tijd dat het hoofdkwartier van het Leger des Heils was gevestigd in Amsterdam. Tegenwoordig staat het hoofdkwartier in Almere, waar het koor ook repeteert. Het repertoire is zeer afwisselend van moderne gospel tot klassieke koormuziek, maar met de altijd terugkerende boodschap dat God ieder mens liefheeft en dat wie in Hem gelooft het eeuwige leven ontvangt! Het koor heeft een begeleidingsgroep bestaande uit piano, bas en drums. De muzikale leiding is in handen van Roel van Kesteren. Algemeen leider is majoor Caroline Roos. De Klinker is een Wezeps initiatief dat actief wordt ondersteund door het Leger des Heils. Ook met deze zangavond wil het aandacht geven aan dit levendige ontmoetingscentrum aan de Stationsweg. De zangavond vindt plaats in de NG kerk de Morgenster aan de Zuiderzeestraatweg 503. De zaal gaat open om 19.00 uur en de toegang is gratis.