Al gaat de storm te keer

02-08-2019

Al gaat de storm te keer

Ook tijdens de zomerstop van De Klinker is er een geloofsontmoeting. Op zondag 11 augustus zal Envoy Ellen Steenbergen van het Leger des Heils spreken over het thema: ‘Al gaat de storm te keer’. Stormen komen steeds vaker en heviger voor, zegt men. En dat geldt zeker voor het leven van mensen. Lang niet altijd gaat het leven van een leien dakje - soms dreigen mensen te worden overspoeld door problemen. Soms betekent dat ook een geloofscrisis. Ellen zal spreken over het bekende Bijbelverhaal van de storm op het meer en proberen de lijnen door te trekken naar dit soort situaties.

De tweewekelijkse geloofsontmoetingen zijn bedoeld als laagdrempelige diensten, waar mensen zich gemakkelijk thuis voelen. Mede omdat er zo veel en enthousiast wordt gezongen. Wim Rouw zal de liederen begeleiden.

Iedereen is welkom in deze ontspannen bijeenkomst. Er is koffie en thee voor allemaal en na afloop soep en broodjes. Zoals altijd begint de ontmoeting om 17.00 uur met een inloop vanaf 16.30 uur.