Kinderfeest

Elk jaar organiseert het Leger des Heils Korps Walcheren zo'n vier kinderfeesten. Tijdens deze feesten zijn alle kinderen van harte welkom! Samen gaan we leuke dingen doen, zoals zingen, knutselen en samen eten/drinken. De kinderfeesten zijn bedoeld om hen op een leuke manier kennis te laten maken met en hen verder te onderwijzen in de Bijbel.

Op zaterdag 17 maart is er bij het Leger des Heils aan Het Zwin 1 in Middelburg weer een leuk kinderfeest.

Het feest duurt van 16.00 uur tot 18.00 uur en biedt als programma o.a. zingen, muziek maken, bijbelverhaal, knutselen, samen spelen en drinken met wat lekkers. We sluiten af met samen eten. Kinderen van 6-12 jaar met of zonder (groot-) ouders of verzorgers zijn van harte welkom.

Kinderen onder 6 jaar alleen met begeleiding. Kosten: een vrijwillige bijdrage in de collectebus. Wil(t) u/jij naar dit kinderfeest komen, geef je dan vóór 16 maart op via e-mail:
korps.walcheren@legerdesheils.nl of telefoon 0118-615247.