Kinderfeest

Elk jaar organiseert het Leger des Heils Korps Walcheren zo'n drie á vier kinderfeesten. Tijdens deze feesten zijn alle kinderen van harte welkom! Samen gaan we leuke dingen doen, zoals zingen, knutselen en samen eten/drinken. De kinderfeesten zijn bedoeld om hen op een leuke manier kennis te laten maken met de Bijbel.

De data van de kinderfeesten in 2019:

zaterdag 14 april 
zaterdag 25 augustus 
zaterdag 15 december 

Het feest duurt van 16.00 uur tot 18.00 uur en biedt als programma o.a. zingen, muziek maken, bijbelverhaal, knutselen, samen spelen en drinken met wat lekkers. We sluiten af met samen eten. Kinderen van 6-12 jaar met of zonder (groot-) ouders of verzorgers zijn van harte welkom.

Kinderen onder 6 jaar alleen met begeleiding. Kosten: een vrijwillige bijdrage in de collectebus. Wil(t) u/jij naar een kinderfeest komen, geef je dan op via e-mail:
korps.walcheren@legerdesheils.nl of telefoon  06-1018 8973.