Groeigroep: Bijbelgespreksgroep

Elke week is er een Bijbelgespreksgroep. Hier ontmoeten we elkaar en proberen we samen te ontdekken wat de Bijbel zegt en wat dat voor ons betekent. We zijn samen in gesprek en zo proberen we steeds meer te ontdekken van de liefde van God. We proberen een aantal avonden te lezen in hetzelfde thema of Bijbelboek. De data waarop de Bijbelgespreksgroepen zijn staan in de agenda. Let u op de locatie? De ene keer is het in ons korpsgebouw in Middelburg, de andere keer in de kledingwinkel (steunpunt) in Vlissingen (Singel 254). U bent van harte welkom!