Jongeren

Tieners zijn een kwetsbare groep in de huidige samenleving. Wij willen hen een veilige plek geven, waar ze zichzelf kunnen zijn, maar ook leren van de ander tijdens de diverse activiteiten die er voor hen zijn.