Samenkomst

20-01-2019

Leger des Heils Onbekend

10.00 uur - "de Akker"

Tijdens de dienst is er oppas aanwezig en is er zondagschool voor kinderen van het basisonderwijs.
De samenkomst staat onder leiding van aux. Kaptein J. van Dijk.