kerstfeest voor iedereen

14-12-2017

17.00 uur met een broodmaaltijd. Opgave uiterlijk donderdag 7 december onder nr. 06 - 20632815 of via de mail.