Wie we zijn

Hulp verlenen en mensen vertellen van Gods liefde. Dat is het doel van het Leger des Heils. We laten ons inspireren door de Bijbel, in het bijzonder door de woorden en daden van Jezus Christus. Hij is ons voorbeeld. Iedereen heeft recht op een eerlijke kans. Het Leger des Heils wil mensen die kans geven. Daarom komen we op voor mensen die geen helper hebben. Als je onze hulp nodig hebt, zijn wij er voor je. Wie je ook bent.

Wat willen wij

Binnen het Leger des Heils willen we meebewegen met mensen. We willen graag kijken met de ogen van Jezus, dat wil zeggen dat we een bewogen hart hebben. God gaat met een ieder van ons op een unieke manier op weg naar Hem toe. Dan is de taak voor een geloofsgemeenschap, of zoals wij dat noemen een ‘buitenpost’, een hele uitdagende. Want hoe geef je aan iedereen de ruimte om zich door de Geest van God te laten ontwikkelen, zonder dat je voorbij gaat aan Bijbelse waarden en principes? Daarin gaat het soms goed en soms ook niet. Daarin falen we soms. Maar dan doet God een beroep op een geloofsprincipe, dat voor iedere volgeling van de Heer Jezus een fundament moet zijn; elkaar te vergeven. Wij zijn niet volmaakt, God Geest is hier nog aan het werk!

Bij Bosshardt

Bij Bosshardt is de 'huiskamer' van de buurt. Hier kunnen buurtbewoners terecht voor een praatje, een kop koffie of thee en leuke activiteiten. De naam ‘Bij Bosshardt’ is ontleend aan de in 2007 overleden ‘Majoor’ Bosshardt. De majoor geloofde sterk in de bindende kracht van mensen in de buurt. Wat Bij Bosshardt uniek maakt, is dat buurtbewoners zelf aangeven aan welke activiteiten zij behoefte hebben en de ruimte krijgen om de activiteiten zelf te organiseren.

Zoek je hulp?

Hulp verlenen en mensen vertellen van Gods liefde. Dat is het doel van het Leger des Heils. Iedereen heeft recht op een eerlijke kans. Het Leger des Heils wil mensen die kans geven. Daarom komen we op voor mensen die geen helper hebben. Als je onze hulp nodig hebt, zijn wij er voor je. Wie je ook bent. Ons zorgaanbod in Nederland