Geschiedenis Leger des Heils Sneek

In 1887 begon het Leger des Heils in Nederland en Sneek was het 44e korps welke op 12 mei 1900 zijn werk begon. De eerste samenkomst stond onder leiding van de divisie officier majoor De Groot en de eerste korpsofficieren waren kapitein F. Palstra en luitenant H. Nak.
Tijdens de samenkomsten was het regelmatig rumoerig, maar ondanks alles bleven we doorgaan om het Evangelie te verkondigen.
In 1906 werd een zaal bij de Waterpoort geopend en vanaf 1927 kreeg het leger een pand aan het Kleinzand wat een voormalige apotheek was geweest.
Tijdens de oorlog 1940-1945 werd het Leger des Heils door de Duitse overheid opgeheven.
Toch bleef het korps doorgaan onder de benaming geloofsgemeenschap.

In 1957 werd het pand grondig gerenoveerd en een jaar later werd de zaal heropend door de burgemeester.
Regelmatig werden er evangelisatie-activiteiten gehouden onder andere tijdens de Sneekweek. In de loop van de jaren werden er heilssoldaten ingezegend, huwelijken voltrokken etc.
Diverse groepen werden opgericht, onder andere vrouwenbond, gitaargroep, muziekkorps, zangbrigade, 60+ club.

Sinds 1994 is het Leger des Heils gehuisvest aan de Worp Tjaardastraat.
Door alle jaren heen is de Boodschap hetzelfde gebleven.

Voor nu en in de toekomst willen we zichtbaar blijven als gemeente van Christus.