Vrouwen-ontmoetingsmiddag

Een middag, waarin de deur van het Leger des Heils Rotterdam Zuid open staat, voor een ontmoeting voor vrouwen, ongeacht huidskleur, religie, allochtoon of autochtoon, vanaf 18 jaar.

Doel van die middag is, vrouwen onderling met elkaar in contact te laten komen, onderlinge verbondenheid bevorderen.   

Vele facetten van het ontmoeten komen aan de orde  zoals:  

  • gezamenlijk zingen
  • geestelijke verdieping
  • gezamenlijk gebed
  • creatieve momenten
  • aandacht voor maatschappelijke vraagstukken, o.a. door een gast presentatie,
  • de vrouwen-ontmoetingsmiddag biedt ook ruimte voor maatschappelijke stage,
  • gezamenlijke vieringen o.a. Pasen, Kerstfeest met o.a. (diner), Pinksteren,
  • regelmatige aandacht voor gezondheid, huishoudelijke tips, t.b.v. de ouder wordende medemens.
  • kortom een middag waar vrouwen lief en leed met elkaar kunnen delen, een middag om je thuis te kunnen voelen met elkaar. *de leden van de Vrouwen-ontmoetingsmiddag hebben jaarlijks een Zendingsproject, 1 x per maand wordt daar inhoud aan gegeven.  

Gedurende de jaarlijkse vakantieperiode is er in juli en augustus geen Vrouwen-ontmoetingsmiddag.