Samen aan tafel

Op de derde zondag van de maand is er de gelegenheid om met elkaar de maaltijd te gebruiken. Dit is vooral gericht op ouderen en alleenstaanden. Men hoeft niet bij het Leger des Heils te behoren, iedereen is welkom maar natuurlijk bent u vooral ook uitgenodigd om, voorafgaand aan de maaltijd, om 10:00 uur de zondagsdienst met ons te beleven.
Zo niet, dan staat om 11.30u de koffie klaar, de maaltijd begint om ca 12.15u. U krijgt een drie gangen maaltijd voor € 4,50.
U kunt zich hiervoor opgeven op de lijst die in het gebouw hangt of op tel.nr. 0104852627