Korpsofficier

Onze verantwoording als korpsofficier, voorvanger, is veelomvattend


Sinds juni 2015 ben ik, majoor E.R. Heerlien aangesteld als korpsofficier van korps Rotterdam Zuid.

Mijn verantwoording als korpsofficier, voorganger, is veelomvattend. Belangrijk is de geestelijke vorming, samenkomsten en Bijbelstudie.

Daarnaast zielzorg, hulpverlening en de activiteiten in Ridderkerk Tevens coördineer ik de activiteiten die hier gehouden worden. Dankbaar zijn we voor een groot team van medewerkers die ons trouw ter zijde staan

Het is voor ons allen een uitdaging om naar mogelijkheden te zoeken om ons doel te bereiken, het leiden van mensen tot Christus. Het Leger des Heils wil mensen ongeacht, geslacht, huidskleur en afkomst, helpen op geestelijk en maatschappelijk gebied.

Wij hebben mogen ontdekken, dat wij door ons geloof in Jezus Christus voldoening in ons leven mogen hebben. Die zegen wensen wij elk mens op aarde toe.

Leden van de pastorale raad:
Recruten leidster: Zr. C.F.M. Zonruiter-Schreuder
Lid: majoor W. Visser
Lid: br R. Fuijkkink