Officieren

Onze verantwoording als korpsofficier, voorvanger, is veelomvattend


Sinds juni 2015 zijn wij, majoors E.R. Heerlien en F. Heerlien- Spit aangesteld als korpsofficieren van korps Rotterdam Zuid.

Onze verantwoording als korpsofficier, voorganger, is veelomvattend. Belangrijk is de geestelijke vorming, samenkomsten en Bijbelstudie.

Daarnaast zielzorg, hulpverlening en de activiteiten in Ridderkerk Tevens coördineren wij de activiteiten die hier gehouden worden. Dankbaar zijn wij voor een groot team van medewerkers die ons trouw ter zijde staan

Het is voor ons een uitdaging om naar mogelijkheden te zoeken om ons doel te bereiken, het leiden van mensen tot Christus. Het Leger des Heils wil mensen ongeacht, geslacht, huidskleur en afkomst, helpen op geestelijk en maatschappelijk gebied.

Wij hebben mogen ontdekken, dat wij door ons geloof in Jezus Christus voldoening in ons leven mogen hebben. Die zegen wensen wij elk mens op aarde toe.

Leden van de pastorale raad:
Recruten leidster: Zr. C.F.M. Zonruiter-Schreuder
Lid: br P. Timmers
Lid: zr. T. Pols
Lid: majoor W. Visser
Lid: br R. Fuijkkink

de majoors Heerlien