Bekering en tot geloof komen

In Jezus Christus is er hoop, zekerheid, blijdschap, voldoening en toekomst voor uw leven

Bekering, in Jezus gaan geloven, wordt realiteit in vijf stappen
Deze vijf stappen zijn nodig om tot een relatie met God te komen uit Bijbels perspectief. Dat is de blijde boodschap voor ons

Stap 1
Ik ben voor God waardevol en belangrijk

* Wij willen serieus genomen worden, geliefd en gerespecteerd worden
* Te vaak wordt ons dat door anderen onthouden
* God is anders. Voor Hem is iedereen belangrijk, iedereen is waardevol en God houdt van hen.
Dat kunnen wij in de Bijbel nalezen: 1 Joh 4:10 Het wezenlijke van de liefde is niet dat wij God hebben liefgehad, maar dat hij ons heeft liefgehad en zijn Zoon heeft gezonden om verzoening te brengen voor onze zonden.

Stap 2
Ik kan God tegenover eerlijk zijn

* Voor mensen is het moeilijk om open en eerlijk te zijn. Wij zijn bang dat contacten verbroken kunnen worden
* Voor God kunnen wij eerlijk zijn. Hij kent ons en weet wie wij echt zijn.
* God kent onze schaduwkanten. Desondanks houd Hij van ons en zoekt onze aanwezigheid.
* Belijdt God tegenover wat u fout gedaan heeft. Dat u God bezeert heb
Rom 3:23 Iedereen heeft gezondigd en ontbeert de nabijheid van God.

Stap 3
Ik kan bij God opnieuw beginnen

* Wij kunnen gebroken relaties vaak niet meer herstellen. Maar God zorgt voor echte verzoening
* God stuurde zijn Zoon Jezus Christus naar deze wereld. Jezus is gestorven voor onze zonden. Zoveel waarde hechtte God aan ons en ik mag dat in geloof aannemen..
* God wekte Jezus op uit de dood. Daarom kunnen wij met God een nieuwe relatie aangaan.
Rom 8:31-32 Wat moeten wij hier verder over zeggen? Als God voor ons is, wie kan dan tegen ons zijn? Zal hij, die zijn eigen Zoon niet heeft gespaard, maar hem omwille van ons allen heeft prijsgegeven, ons met hem niet alles schenken?

Stap 4
Ik heb in God een nieuwe toekomst

* Door de nieuwe relatie met God ontstaat nieuw vertrouwen
* Tegen God kan ik alles zeggen. Door het lezen van de Bijbel ontmoet ik God en leer Hem te begrijpen.
* God zegt, dat deze relatie geen einde heeft. Zelfs niet in een crisis en ook niet door de dood.
* God biedt uiteindelijk een toekomst zonder leed, nood en dood. Rom 6:23 Het loon van de zonde is de dood, maar het geschenk van God is het eeuwige leven in Christus Jezus, onze Heer.

Stap 5
Gebed om een nieuwe relatie met God:

Jezus, ik dank U, dat U van mij houdt. Ik open mijn leven voor U. Ik heb er spijt van dat ik door mijn zonden U pijn gedaan heb en vraag om vergeving. In geloof vertrouw ik op Uw vergeving. Ik dank U, dat U voor mijn zonden aan het kruis gestorven bent. Van nu aan wil ik U voor alles danken voor wat ik heb en ben. Dank U wel, dat U mij een nieuwe relatie met God gegeven heeft. Wilt U mijn leven leiden. Vervul mij met uw Heilige Geest. Gebruik mij als een persoon voor uw vrede en eer. Amen

Wilt u meer weten over het groeien in het geloof dan neem contact met ons op of met een ander korps of kerk