Strijdkreet

Onze belangrijkste doelstelling is het uitdragen van het Evangelie. Evangelie betekent ‘goed nieuws’ en het goede nieuws dat we daarmee bedoelen, staat in de Bijbel. Wij zijn ervan overtuigd dat God van de mensen houdt en dat Hij dat laat zien in de dingen die Jezus, Gods zoon, gezegd en gedaan heeft. Om die reden gaan er mensen op zaterdag rond 17.00 uur op uit met het blad van het Leger des Heils; de Strijdkreet, om in cafés mensen dit blad te geven en met mensen te praten.