Leger des Heils Rijnmond Zuidwest

Leger des Heils Rijnmond Zuidwest. biedt diverse soorten hulp (https://www.legerdesheils.nl/rijnmond-zuidwest). De basis van dit werk is gelegen in het Evangelie van Jezus Christus.

Leger des Heils Rijnmond Zuidwest wil regio-, stads- en stadsdeelgericht zijn, waarbij samenwerken met andere partijen die betrokken zijn bij de keten van zorg en welzijn vanzelfsprekend is.

Leger des Heils Rijnmond Zuidwest is een professionele organisatie met een laagdrempelig, gevarieerd en samenhangend aanbod van hulp-, zorg- en dienstverlening, waarbij deskundigheid, gedrevenheid, vasthoudendheid en het respect van medewerkers van cruciaal belang zijn. Zij werken vanuit de integrale aanpak gericht op zorg, wonen, werk, welzijn en zingeving. Zij willen hun zorg op een professionele wijze aanbieden, rekening houdend met een goede kwaliteit en zo laag mogelijke kosten; soberheid staat hierbij hoog in het vaandel. Zij willen midden in de samenleving staan, hun werk hierin een plaats geven en samenwerken met andere organisaties.

Mocht u vragen hebben over opvangvoorzieningen, dan kunt u mailen naar info@legerdesheils-mcr.nl of bellen met telefoonnummer 010-222 98 88