Korpsofficieren

Van harte welkom op de site van korps Rotterdam Oost!

Wij hebben gemerkt dat er veel mensen zijn, die denken dat het Leger des Heils kleding ophaalt of voor mensen zorgt die geen huis meer hebben. Dat klopt natuurlijk ook, maar het Leger des Heils is meer dan dat. Het Leger des Heils is een organisatie die wereldwijd dezelfde missie heeft:  

“Het Leger des Heils is een internationale beweging en behoort tot de universele christelijke kerk. Zijn boodschap is gebaseerd op de Bijbel. Zijn dienstverlening wordt gestimuleerd door de liefde tot God. Zijn opdracht is het Evangelie van Jezus Christus te prediken en in Zijn naam menselijk nood te lenigen zonder enige vorm van discriminatie.”  

Vanuit de liefde die wij van God hebben ontvangen, mogen wij díe liefde weer tonen naar onze medemensen. Dat willen we laten zien door bijvoorbeeld elke zondag om 10.00 uur een samenkomst te houden waar we zingen, delen in getuigenissen en luisteren naar een Bijbellezing en een korte gedachte daarover. Ook voor de kinderen is er een speciaal programma waarin zij ook mogen praten, spelen, zingen, luisteren en leren.  

Tevens is het korpsgebouw meerdere keren per week geopend vanwege de Kledingwinkel die open is op dinsdag-, donderdag-, en vrijdagmorgen en ook op de woensdagavond. Maar kijkt u rustig eens op deze site voor een korte impressie over activiteiten die plaatsvinden in het korps.  

Belangrijk vinden wij dat ieder mens, ongeacht huidskleur, afkomst of status, welkom is bij God. Niemand is van mindere waarde. Iedereen verdient het om gehoord te worden of een menswaardig bestaan te hebben op deze wereld.   Mocht u vragen hebben of met ons willen spreken, bel of mail ons gerust.

E-mail: korps.rotterdamo@legerdesheils.nl