Samenkomst

Elke zondag is er vanaf 10.00 uur in het korpsgebouw aan de Sluyterslaan 533 een samenkomst. Dit is een laagdrempelige bijeenkomst voor iedereen en voor alle leeftijden. Tijdens de samenkomst is er veel zang en muziek. De samenzang wordt regelmatig begeleid door ons muziekkorps.

Centraal punt tijdens de samenkomst is een korte toespraak, een overdenking, waarin een gedeelte uit de Bijbel op een praktisch toepasbare manier wordt uitgelegd. Er is ook veel ruimte voor gebed en voor een eigen inbreng bijvoorbeeld in de vorm van een getuigenis waarin iemand iets vertelt over een persoonlijke ervaring met het geloof.

Na elke samenkomst wordt gezamenlijk koffie gedronken en is er gelegenheid om elkaar te ontmoeten.

image