Korps Nieuwegein

Een korps is een kerkelijke afdeling van het Leger des Heils

Korps Nieuwegein bestaat uit heilssoldaten, jongsoldaten en adherenten. Iedereen is welkom bij ons korps. Je hoeft niet per se lid te zijn of heilssoldaat te worden om een samenkomst bij te wonen of om deel te nemen aan onze activiteiten. In ons korps staat de missie van het Leger des Heils centraal. Die missie luidt als volgt:

“Het Leger des Heils is een internationale beweging en behoort tot de universele christelijke kerk. Zijn boodschap is gebaseerd op de Bijbel. Zijn dienstverlening wordt gestimuleerd door de liefde tot God. Zijn opdracht is het Evangelie van Jezus Christus te prediken en in Zijn naam menselijk nood te lenigen zonder enige vorm van discriminatie.”

Het Leger des Heils staat bekend als een organisatie die er voor iedereen is en die iedereen, ongeacht geloof, ras of overtuiging, helpt. De reden voor deze levenshouding staat in de Bijbel. Jezus heeft een korte en bondige samenvatting hiervan gegeven, die luidt dat we van God dienen te houden met ons hele hart, ziel, verstand en al onze kracht en dat we onze naaste dienen lief te hebben als onszelf (naar Matteüs 22:37-40).

Het Leger des Heils gelooft in de liefde van God. Deze liefde willen we doorgeven in daden en woorden, in het bijzonder aan mensen die geen helper hebben.