Bijbelstudie

Meer weten over de Bijbel

De Bijbel is het bestverkochte boek ooit. Er zijn door de eeuwen heen naar schatting honderden miljoenen exemplaren verkocht van deze fascinerende verzameling verhalen en getuigenissen. Als Leger des Heils geloven wij dat God zelf de inspiratie is geweest voor de Bijbel en dat Hij zich hierin aan de mens heeft geopenbaard.

Bijbelhuiskring "de Batau"

Voor wie dieper wil graven en meer wil leren over wat er in de Bijbel staat, organiseert het Leger des Heils Bijbelstudies. Samen met anderen gaan we op zoek naar wat er in de Bijbel staat, hoe we dat kunnen interpreteren en wat we daarmee kunnen in ons dagelijks leven.

Een maal in de twee weken wordt er bij een korpslid thuis de Bijbelhuiskring "de Batau" gehouden onder leiding van Envoy Karel Bosch. Heeft u behoefte aan gezamenlijke Bijbelstudie en wilt u een avond bijwonen? Neem dan contact met ons op. Onze contactgegevens vindt u onderaan deze pagina.