Bidden

Bidden helpt. Alleen of samen. Voor een ander, voor jezelf of voor je omgeving

Wij geloven dat God naar ons luistert. Daarom bidden wij alleen, samen met iemand, in kleinere groepen, in onze samenkomsten en in landelijk verband.
Binnen korps Nieuwegein zijn er naast de bidstonden vóór en tijdens de samenkomst meerdere gelegenheden om te bidden.

Wekelijkse gebedsgroep

Iedere maandagavond van 19.30 tot 21.00 uur komt de gebedsgroep in het korpsgebouw bijeen om gezamenlijk te bidden.

Sprakeloos Bidden

Verlangt u ook zo naar een moment van rust, naar stilte? In deze wereld zijn er maar weinig plekken waar het stil is. Echte stilte is eigenlijk alleen in het hart te vinden. In deze stilte kan Gods geest tot ons spreken. Om hiermee in contact te komen is er op de vrijdagavond in de even weken een bijeenkomst om samen de stilte op te zoeken. Een hulpmiddel hierbij is een liedtekst uit het liederenboek van het Leger des Heils. Vrijdagavond in de even weken van 19.00 tot 20.30 uur in het korpsgebouw o.l.v. Marja van Barneveld.

"God kan pas tot ons spreken als wij eerst zwijgen"

Gebed voor de Wijk

Interkerkelijke gebedsgroep van het project Gebed voor de Wijk. Christenen uit de wijk Wijkersloot-Jutphaas komen in het korpsgebouw samen om te bidden voor hun directe woon- en leefomgeving. Iedere laatste maandag van de maand van 14.00 uur tot 15.30 uur.