Pastoraal spreekuur

Gesprek van mens tot mens

Elk mens heeft wel eens behoefte aan een gesprek

U bent hartelijk welkom voor een gesprek elke donderdag van 9:00 uur tot 12:00 uur.

Of via een telefoniche afspraak