Gebed voor Meppel

Gezamenlijke kerken bidden voor Meppel

Elke 4e zondag van de maand bidden mensen van het Leger des Heils en leden van vijf verschillende kerken voor Meppel.
U bent hartelijk welkom om dit mee te maken.

We beginnen de avond met koffie.

De meewerkende kerken:
Baptistengemeente
Vergadering van Gelovigen
Levensrivier
Rafaël
Leger des Heils