Cursus voor heilssoldaten en adherentleden

Graag ondersteunen wij mensen om hun persoonlijke geloof te verdiepen en handen en voeten te geven. En zelfs als je niet gelooft, maar er wel meer over wilt weten, kun je bij het Leger des Heils terecht. Kijk maar naar de verschillende mogelijkheden.

Alpha-cursus

De Alpha-cursus is een cursus over het christelijk geloof rond een tiental herkenbare thema's, zoals: Wie is Jezus? Waarom stierf Hij aan het kruis? Wat te denken van de Heilige Geest? Hoe leidt God ons leven? Wat heeft de kerk er mee te maken?

Youth Alpha

Youth Alpha is een eigentijds programma voor jongeren die willen kennismaken met het christelijk geloof. De cursus richt zich vooral op jongeren die niet (meer) bij een kerk betrokken zijn en toch meer willen weten over de hoofdlijnen van het geloof. 

Bijbelstudiegroepen

Als u zich, bijvoorbeeld na een Alpha-cursus, verder wilt verdiepen in het christelijk geloof kan dat in een bijbelstudiegroep. Zo’n groep bestaat doorgaans uit tien tot vijftien deelnemers met heel verschillende achtergronden. In sommige groepen worden (actuele) thema’s behandeld, andere groepen houden zich met bepaalde bijbelgedeeltes bezig. Maar het gaat altijd om de vraag: wat heeft de Bijbel ons nu nog te zeggen? En: welke rol kan het geloof spelen in je werk, je gezin, je contacten met anderen…?

Cursus voor heilssoldaten en adherentleden

Om heilssoldaten en adherentleden van onze korpsen goed toe te rusten, is voor hen een speciale driejarige cursus ontwikkeld. Daarmee kunnen zij hun theologische kennis verdiepen. Het gaat dan om verschillende aspecten van het geloof die van belang zijn om je eigen rol binnen een geloofsgemeenschap te vinden. Tegelijkertijd hopen we dat de deelnemers zich meer bewust worden van hun eigen persoonlijkheid en functioneren.

Jongsoldatenles

Jongsoldaten zijn kinderen van zeven tot twaalf jaar, die aangesloten zijn bij het Leger des Heils en meer willen weten over het geloof. Ze kiezen al echt voor God, omdat ze weten dat Hij van hen houdt. Om verder te groeien in hun geloof, krijgen zij speciale ‘jongsoldatenlessen’. Het is overigens niet verplicht voor kinderen bij het Leger des Heils om jongsoldaat te zijn.

Om heilssoldaten en adherentleden van het Leger des Heils goed toe te rusten, is voor hen een speciale driejarige cursus ontwikkeld. Daarmee kunnen zij hun theologische kennis verdiepen en antwoord vinden op de vragen: wat geloof ik eigenlijk zelf en waarom geloof ik het? Het gaat dan om verschillende aspecten van het persoonlijk geloof en die van belang zijn om je eigen rol binnen een geloofsgemeenschap te vinden. Tegelijkertijd hopen we dat de deelnemers zich meer bewust worden van hun eigen persoonlijkheid en functioneren.