Amsterdam Staffkoor te gastIn het weekend van 5 op 6 februari was het Amsterdam stafkoor van het Leger des Heils te gast in Kampen en Emmeloord. Zaterdagavond vond er ook een concert plaats op Urk. Dit was in samenwerking met de plaatselijke brassband Valerius, o.l.v. heilssoldaat Egbert Scheffers. Er waren zo'n 400 mensen die afkwamen op deze happening. Zondagmorgen was het koor te gast in korps Kampen waar zij de dienst leiden. Majoor Hennie Spiering deed de overdenking. Er waren 167 aanwezigen. Na afloop gad het koor nog een miniconcert en ook daar bleven velen nog luisteren. Na een stevige maaltijd reisde het koor af naar Emmeloord en leidde daar de geloofsontmoeting. De mensen genoten zichtbaar van de bijdragen. Er waren 84 aanwezigen.

Klik hier voor meer foto's