Opening kidscornerZondagmorgen 3 april opende Esther Barneveld na de samenkomst de Kidscorner in korps Kampen. Binnen het Leger des Heils korps Kampen nemen kinderen en jeugd een belangrijke plaats in. Het is zelfszo dat kinderen volwaardig lid kunnen worden als Jongsoldaat. Om de kinderen en ouders te dienen en ervoor te zorgen dat de kinderen het ook leuk blijven vinden om te komen, is de kindscorner geopend. Kinderen krijgen dan hun eigen plek. Ze krijgen wekelijks een verrassing en hebben hun eigen drinken.

Na de vakantie zal er worden gestart met nieuw, eigentijds materiaal voor kinderen en jongeren. Voor kinderen er is het zogenaamde "Promiseland" materiaal en voor de jongeren "Rock Solid". Dit sluit aan op de beleveningswereld van de hedendaagse jeugd. Als korps willen we graag dat ouders en kinderen de zondag gaan vieren en uitsluiten dat het een wekelijkse lijdensweg wordt. De kidscorner is misschien ook een leuke aanleiding om vrienden en vriendinnen uit te nodigen.