Aanstelling vlagsergeante


Onder  ruime belangstelling is zondag 3 juli Geertruida Wensink aangesteld als nieuwe vlagsergeant van korps Kampen. Zij volgde daarmee Reik Koster op die deze taak ruim 6 jaar verrichtte. Na haar aanstelling kreeg zij de vlag van br. Koster overhandigd. Luitenant Fikse gaf de nieuwe vlagsergeant mee dat het nu haar taak is om de vlag, die de evangeliewaarheden vertegenwoordigd hoog te houden. De vlag is ook een teken voor de soldaten dat de strijd gaande is, maar de overwinning is zicht is. En tegelijkertijd een teken voor de tegenstander, dat Gods soldaten tot het einde toe doorstrijden tegen het kwaad in deze wereld.
 
De voordienst stond o.l.v. van enkele korpsleden. Een aantal internationale studenten, die ´s middags in de korpszaal samenkomen tijdens de internationale dienst, zongen een lied en gaven een getuigenis. De IOS ambassadeur, Anouk Nijhof, kondigde het doel van de tweede collecte aan en vertelde dat deze bestemd was voor Fetti, een gehandicapt jongetje uit Liberia. De opbrengst was zo´n 150 euro.
 
In zijn overdenking ging luitenant Fikse in op de gaven van de Geest. Hij zei dat er twee dingen vaststaan, namelijk dat elke volgeling van Jezus tenminste 1 gave heeft ontvangen en dat deze moet worden ingezet ten behoeven van de Gemeente. Hij riep de korpsleden op om, uitgaande van de gave van gastvrijheid, hun huize toe te wijden aan God en mensen uit hun omgeving uit te nodigen om ze op den duur in vrede met God te brengen.

Klik hier voor meer foto's