Opdracht DavidOp zondag 17 juli 2011 David van de Weg door zijn ouders Stefan en Alieke teruggegeven aan de hemelse Vader.  Luitenant Tertia Fikse sprak een zegen uit over dit jonge leven en droeg hem daarna weer over aan zijn ouders, met de opdracht David op te voeden in de evangeliewaarheden. De 140 aanwezigen kregen mee dat ze behalve toeschouwers ook deelnemers zijn en de taak hebben om het gezin Van de Weg te ondersteunen en voor hen te bidden. Zo'n Er waren 141 mensen aanwezig. Br. Van de Weg (sr) sprak ook een gebed uit. De Korpskadetten droegen nog een mooi gedicht voor. Vooral het gedeelte waarin zij vertelden dat God weet dat er momenten zullen komen dat David ook van Zijn weg af gaat, maar dat Hij nu reeds de weg terug al heeft voorbereid.

Daarna zongen de kinderen nog een lied. Stefan gaf een bewogen getuigenis, waarin Hij aangaf blij te zijn bij God te horen en niets liever te willen dan dat David diezelfde weg zal gaan. In zijn overdenking spraak luitenant Aalt Fikse over Col. 3 en haalde aan dat wij de dingen moeten bedenken die "van boven" zijn en niet van beneden (aardse zaken). Ook gaf hij uitleg over de tekst dat wij met Christus verborgen zijn in God. Na de samenkomst mochten Setfan en Alieke gelukwensen in ontvangst nemen. Ook ontvingen zij fotolijsten waar de korpsleden hun naam op hadden geschreven.

Klik hier voor meer foto's