Zendingszondag 2011Een beter bestaan
De nationale zendingszondag van het Leger des Heils werd dit jaar op 2 oktober gehouden. De ambassadeur van Internationale Ontwikkeling en Samenwerking (IOS) bereidde de dienst voor, met onder andere een moment waarop een ieder zijn gevulde envelop naar voren kon brengen. Het project dat hierdoor werd ondersteund, was een project voor kwetsbare jongeren en hun gezin in Colombia. Door de gevaren (o.a. drugsbendes en de corrupte leiding in het land) zijn jongeren een belangrijke schakel geworden naar een betere, veilige samenleving. Door het project (door het Leger des Heils 4 jaar geleden opgezet) wordt jongeren een dagbesteding aangeboden met o.a. onderwijsondersteuning, psychologische hulp en informatie over de samenleving en gevaren. Ook krijgen de jongeren hier maaltijden.
Door het project wordt hen de kans geboden een goede, veilige weg in te slaan waarin ze hun kwaliteiten optimaal kunnen benutten. Hopelijk leidt dit, wanneer het project zich verder kan uitbreiden door ondersteuning vanuit Nederland, tot een meer zelfbewuste generatie die iets kan betekenen voor het land.


In een lied dat in de samenkomst werd gezongen, staan de volgende woorden:
'Maak mij kanaal van vrede, Heer
dat ik spreek van hoop tot wie wanhopig is,
dat ik helder licht breng in de duisternis,
getuig van rust bij groot verdriet'.


Dit was dan ook de oproep vanuit de overdenking: onze zwaarden omsmeden tot werktuig, zodat we elkaar weer zien zoals God het heeft bedoeld en samen werken aan een beter bestaan.

Meer foto's