Zingen met je kind 2011Er is weer een groep van zingen met je kind gestart.
Dit is de vierde ronde, en wel op vrijdagochtend van 10.00 uur tot 11.15 uur en dan 1 keer in de veertien dagen.
We hebben een groep van 8 ouders en 10 kinderen. Er wordt samen gezongen en ook is er gelegenheid voor de ouders om samen te praten.
Het zijn fijne ochtenden voor moeder en kind.

Klik hier voor meer foto's