Seniorenkerstfeest 2011Donderdag 15 december organiseerde het Leger des Heils Kampen haar jaarlijkse Seniorenkerstfeest. Zo'n 50 ouderen namen hieraan deel. Naast gezelligheid, met een hapjes en drankjes, kon men luisteren naar het muzikale optreden van Johan Vreugdenhil uit Emmeloord.Margriet Woudstra vertelde een verhaal over een kerstster. Luitenants Fikse leidden de samenkomst.In zijn overdenking ging luitenant A. Fikse in op het thema; "Oude koeien uit de sloot halen." De vele vrijwiliigers van het Dienstencentrum ontvingen een hartelijk (dank)applaus na afloop. De Senioren kregen een Dag-in-dag-uit dagboekje en een tegoedbon bij de uitgang.