Over ons korps

Wie wij zijn

Als Leger des Heils proberen we een kerk met een + (plus) te zijn. Leven en werken vanuit ons geloof in God, ten dienste van mensen. Veel van onze activiteiten staan in het teken van hulp en ondersteuning aan hen die het minder getroffen hebben dan de meeste mensen.

Regelmatig verstrekken we gratis kleding aan hulpbehoevenden, bezoeken we ouderen en alleengaanden. Er is inmiddels een maaltijdvoorziening voor ouderen en alleenstaanden gerealiseerd. Mogelijkheden voor het creëren van een crisisopvang in Hoogeveen worden onderzocht. Een dergelijke opvang ontbreekt al vele jaren in Hoogeveen, maar is hard nodig!
Om onze plannen te kunnen realiseren, hebben we geld nodig. De leden van het Leger des Heils leveren hun deel, maar helaas is dat niet toereikend. Uw steun kunnen we dan ook goed gebruiken. U kunt dat doen door een eenmalige gift over te maken op rekeningnummer NL30RABO0132888351 t.n.v. Leger des Heils korps Hoogeveen óf door donateur te worden van het Leger des Heils korps Hoogeveen.

Korpsgebouw:
Reviusweg 5-7
7901 JN  Hoogeveen
Tel. 0528-265441
e-mail: korps.hoogeveen@legerdesheils.nl

Logo SBBWij zijn een erkend leerbedrijf van SBB Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven.