Korpsraad Hoogeveen

De korpsraad van een korps (gemeente) van het Leger des Heils bestaat uit actieve en betrokken mensen. Ze geven advies over beleidszaken binnen het korps en maken plannen voor de toekomst. Op dit moment bestaat de korpsraad uit de volgende personen:

Zr. A. Ballast
Br. H.J. Ballast
Br. R. Oosterloo
Zr. H. Reinders
Zr. G.M. van Strien
Zr. T. Wijkstra
Majoor E. Wubbema
Mevrouw majoor C. Wubbema-Mellema