BVU

Het Hoogeveense korps van het Leger des Heils kent een zogenaamde Bezoek-Voor-U groep. De doelstelling van deze groep mensen is om ouderen en alleenstaanden te bezoeken. Eens per maand is er een aparte activiteit, zoals het zingen in een woonzorgcentrum.