Bijbelstudie

Meer weten over de Bijbel

De Bijbel is het bestverkochte boek ooit. Er zijn door de eeuwen heen naar schatting honderden miljoenen exemplaren verkocht van deze fascinerende verzameling verhalen en getuigenissen. Als Leger des Heils geloven wij dat God zelf de inspiratie is geweest voor de Bijbel en dat Hij zich hierin aan de mens heeft geopenbaard.
image

Geestelijke groei - God steeds sterker gaan ervaren

Geloven is een persoonlijke relatie hebben met Jezus Christus. Het Leger des Heils wil mensen helpen om te groeien in hun verhouding tot God. Ons doel is dat mensen God beter leren kennen en Zijn aanwezigheid steeds sterker gaan ervaren. Vanuit de ontmoeting met hun Schepper krijgen mensen het juiste zicht op wie ze zijn en wat ze in deze wereld mogen betekenen.

Bijbelgespreksgroepen

In Hoogeveen heeft het Leger des Heils twee Bijbelgespreksgroepen. De derde dinsdag van de maand vinden de gespreksgroepen plaats van 10.00-11.30 uur.  In informele sfeer komen mensen hier bij elkaar om na te denken over wat de Bijbel te zeggen heeft voor het leven van alledag. Er is de mogelijkheid om vragen te stellen en met elkaar in discussie te gaan.

Gebedswerk

Iedere zondag is er voorafgaand aan de Heiligingssamenkomst om 09.30 uur een bidstond. Ook is er iedere donderdag om 09.00 uur een bidstond. Een dienst tijdens welke wij ons volledig tot God richten en tot Hem gaan in het gebed.