Raad en Daad balie

Het NVMW (Beroepsvereniging van professionals in sociaal werk) omschrijft de functie en het doel van het maatschappelijk werk als volgt: "De functie van het werk is mensen te ondersteunen bij het oplossen van en omgaan met problemen en verstoringen in hun functioneren in wisselwerking met hun sociale omgeving. De maatschappelijk werker beoogt met zijn hulpverlening het sociaal functioneren van personen of de wisselwerking tussen personen en hun sociale omgeving te verbeteren. De realisering van dit doel vormt een gezamenlijke activiteit van de maatschappelijk werker en de betrokkene(n)"

We proberen zo laagdrempelig mogelijk te zijn zodat we ook de hele kwetsbare doelgroepen kunnen bereiken. De functie van de maatschappelijk werker binnen Perron 3 is om te luisteren naar iedere hulpvraag van de cliënt. We beperken ons niet tot bepaalde specifieke hulpvragen. Voorbeelden van problemen zijn; verwerken van ingrijpende gebeurtenissen, betalingsachterstanden of schulden, problemen met instanties, agressie, misbruik, juridische hulpvragen, psychische problemen, eenzaamheid, vragen over regelingen, vragen over wetgeving, werkloosheid, etc.

De hulpverlener(s) proberen cliënten inzicht te geven in hun problemen en te ondersteunen bij het oplossen van hun problemen. Voor bepaalde hulpvragen worden cliënten doorverwezen naar gespecialiseerde instanties zoals bij hoge schulden en specifieke juridische hulpvragen. De hulpverlener is vaak aanwezig bij de intake om de cliënten bij te staan. We bieden naast de algemene hulpverlening ook hulp bij de administratie/ budgetteren aan. Dat werk neemt een schuldhulpmaatje op zich. Een schuldhulpmaatje biedt langdurige begeleiding aan cliënten die kleine schulden/ achterstanden hebben of moeite hebben met budgetteren. Zoals iedere hulpverlener streven wij ernaar dat cliënten ook na afloop van de hulpverlening beter in staat zijn om hun problemen op te lossen.

De maatschappelijk werker heeft op dinsdag, woensdag en donderdag van 13.00u tot 16.00u inloopspreekuur bij Perron 3. Voor vragen over administratie/ budgetteren kunt u terecht op dinsdag, woensdag en vrijdag van 13.00u tot 16.00u. Wij helpen u graag meteen verder als die mogelijkheid er is, anders maken we een afspraak om de hulpvraag of hulpvragen rustig te bespreken. U kunt natuurlijk ook bellen om een afspraak te maken. Dat kan tijdens de openingstijden van Perron 3.