Geschiedenis Leger des Heils

In 1865 richtte William Booth the Christian Mission op een Evangelisch kerkgenootschap en in 1878 werd de naam veranderd in de Salvation Army of terwijl het Leger des Heils. Het Leger des Heils wilde mensen helpen die geen helper hebben, zoals: daklozen, prostituees en verslaafden. Sinds 1865 is het Leger des Heils al actief in 128 landen. Waar het Leger des Heils ook is ze hebben allemaal een gezamenlijk doel namelijk: het verkondigen van het evangelie van Jezus Christus in ‘woord en daad’. In 1887 startte het Leger des Heils in Nederland. Op 8 mei vond de eerste evangelisatiebijeenkomst plaats in een zaal aan de Gerard Doustraat in Amsterdam en na 1 jaar waren er al 7 korpsen. Aan het begin van de 20ste eeuw waren er in Nederland al 60 korpsen en 18 maatschappelijke inrichtingen. Aan het hoofd van de internationale organisatie staat een generaal. De huidige generaal is Andre Cox en in Nederland heeft commissioner Hans van Vliet de leiding over het kerkgenootschap.