Muziek

Het Leger des Heils in Harlingen heeft diverse muzikale groepen.

Muziek in het Leger des Heils

Muziek speelt sinds jaar en dag een belangrijke rol in de manier waarop het Leger des Heils haar geloof beleefd. In de inmiddels 150 jaar dat het internationale Leger des Heils bestaat, is dan ook een enorme schat aan eigen liederen opgebouwd. Deze hebben altijd op heel kenmerkende wijze uiting gegeven aan ons geloof en de opdracht die daarin doorklinkt: om het Evangelie van Jezus Christus uit te dragen en in zijn naam menselijke nood te lenigen. Voor een internationale muzikale pitch klik hier. Hieronder noemen we een aantal van onze lokale muzikale initiatieven. In ons korps kunnen geïnteresseerden deel uitmaken van de muzikale traditie van het Leger des Heils door lid te worden van het muziekkorps, zangkoor of de praise & worshipgroep. Kinderen kunnen zich opgeven voor de jaarlijkse kerstmusical. 

Praise & Worship

Pitstop is een groep die eigentijdse Praise en Worship muziek ten gehore brengt. De groep bestaat uit circa 15 tot 18 mensen. Een ieder die van dit genre religieuze muziek houd kan bij de groep aansluiten.

Klik hier voor de website van Pitstop
Ook te volgen op Facebook 

Traditional

Salvation Brass
Het muziekkorps is in de meeste korpsen een ‘open groep’ geworden. Dat wil zeggen dat je niet langer heilssoldaat hoeft te zijn om er deel van uit te maken. Het muziekkorps is zo’n beetje het ‘kerkorgel van het Leger des Heils’: het zorgt tijdens samenkomsten voor de begeleiding van de samenzang.
Meestal brengt het muziekkorps ook één of enkele muziekstukken afzonderlijk ten gehore.
Korps Harlingen heeft ook een open muziekkorps Salvation Brass. klik hier

Jeugdmuziek opleiding Brass
Het is mogelijk om opgeleid te worden tot muzikant. Je leert noten lezen en een blaasinstrument te bespelen.

Vocal Ensemble (zang)
Het vocal ensemble is een groep zangers en zangeressen die bij bijzondere gelegenheden optreed in het Leger des Heils. De liederen zie zij zingen zijn voornamelijk liederen van het Leger des Heils zelf. Veelal het wat oudere repertoire uit de serie van de Heils en Strijdzangen van het Leger des Heils.

Musical
Regelmatig wordt op projectbasis een (kerst)musical georganiseerd voor kinderen en jongeren.
Klik hier voor de laatste kerstmusical via You Tube